Ικανοποίηση γονέων από τις υπηρεσίες της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ

image_pdfimage_print

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΕΨΥΠΕΑ
Τουλιάτος Γεράσιμος, Κουμανιώτη Έφη, Κωτσόπουλος Σωτήρης
Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας – Μεσολόγγι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης υπήρξε η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης οικογενειών που έκαναν συστηματική χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-2010. Η ΕΨΥΠΕΑ λειτουργεί Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμός, εξελικτική δυσφασία) και Συμβουλευτικό Σταθμό (δυσλεξία, μαθησιακά, προβλήματα συμπεριφοράς κ.τ.λ.). Εξυπηρετεί το νομό Αιτωλοακαρνανίας με πληθυσμό περίπου 220.000 κατοίκων. Έχει έδρα το Μεσολόγγι.

Η αναζήτηση πληροφόρησης για το βαθμό ικανοποίησης των οικογενειών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους αποτελεί σημαντικό δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δίνει την δυνατότητα στους υπεύθυνους των προγραμμάτων με συγκεκριμένα μέτρα να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Για την εκτίμηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο που προέρχεται από τον Καναδά και προσαρμόσθηκε στα Ελληνικά. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται σε κλίμακα με τέσσερις διαβαθμίσεις. Δόθηκε σε γονείς 62 παιδιών και συμπληρώθηκε ανώνυμα. Οι τομείς ενδιαφέροντος για τους οποίους επιχειρείται να αποτυπωθεί η ικανοποίηση των χρηστών ομαδοποιούνται σε τρείς κατηγορίες: Το κλινικό έργο, τις διοικητικό-διαχειριστικές διαδικασίες και το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο σύνολο τους οι απαντήσεις είναι θετικές με κάποιες διαφοροποιήσεις. Δυο αντιπροσωπευτικά ερωτήματα του κάθε τομέα ενδιαφέροντος που τέθηκαν στους γονείς και η ανάλυση των απαντήσεων δίνονται στους πίνακες που εμφανίζονται παραπλεύρως.
Σχετικά με την ικανοποίηση των γονέων από το κλινικό έργο της ΕΨΥΠΕΑ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων την αξιολογεί θετικά. Στην ερώτηση που αναφέρεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οι γονείς στην πλειοψηφία τους την αξιολογούν άριστη ενώ ένα μικρότερο ποσοστό την κρίνει αρκετά καλή (βλέπε εικόνα 1). Η υψηλή ικανοποίηση από το κλινικό έργο σχετίζεται και με το επίπεδο της συνεργασίας και του ενδιαφέροντος από το θεραπευτικό προσωπικό όπως αυτό αποτυπώνεται στις απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετικό ερώτημα (βλέπε εικόνα 2).
Όσον αφορά το διοικητικό-διαχειριστικό έργο της ΕΨΥΠΕΑ οι γονείς θα επιθυμούσαν τα προγραμματισμένα ραντεβού να είναι περισσότερο βολικά (βλέπε εικόνα 3). Πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να εξυπηρετηθούν οικογένειες που μένουν μακριά η ΕΨΥΠΕΑ λειτουργεί και απογευματινές ώρες όπως και το Σάββατο πρωί. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των γονέων δηλώνουν ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες της Γραμματείας είναι σημαντικό. Οι γονείς έρχονται σε πρώτη επαφή με την υπηρεσία μέσω της Γραμματείας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό των ραντεβού. Η ικανοποίηση των γονέων είναι υψηλή δεδομένου ότι η Γραμματεία είναι πρόθυμη να τους βοηθήσει και τους κάνει να αισθάνονται άνετα στον χώρο της ΕΨΥΠΕΑ (βλέπε εικόνα 4).
Aναφορικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης σημειώνεται ότι πολλά παιδιά δεν είναι πάντα πρόθυμα να έρχονται σε θεραπευτικές συνεδρίες (βλέπε εικόνα 5). Στο πρόβλημα αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί η αποτελεσματικότητα της όποιας θεραπείας εξαρτάται και από το θετικό ενδιαφέρον και την συμμετοχή του παιδιού σ’ αυτή. Η προσωπική αντίληψη των γονέων για το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης ποικίλει (βλέπε εικόνα 6). Είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα σχετίζεται με την φύση της διαταραχής. Η πλειονότητα των παιδιών που προσέρχονται στις υπηρεσίες παρουσιάζει σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, καθυστέρηση στην ανάπτυξη λόγου-ομιλίας). Η ανώνυμη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν επέτρεψε την ανάλυση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις κατηγορίες των διαταραχών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης είναι χρήσιμα για το θεραπευτικό όσο και το διοικητικό προσωπικό, δεδομένου ότι η κρίση των γονέων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες προσφέρει ένα σημαντικό μηχανισμό feedback για την πορεία και έκβαση της θεραπείας που επιτρέπει την βελτίωση των υπηρεσιών με συγκεκριμένα μέτρα. Η εκτίμηση της γνώμης των γονέων και η συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των υπηρεσιών που λαμβάνουν τα παιδιά τους, με ερωτηματολόγιο, είναι απαραίτητο ν’ αποτελεί μέρος της δομής ενός θεραπευτικού προγράμματος. Προτείνεται η συστηματική χρήση ερωτηματολογίων ικανοποίησης των γονέων σε προγράμματα ψυχικής υγείας για παιδιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Καμπάνταη Μ, Νιάκας Δ, Ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες ενός κοινοτικού κέντρου ψυχικής υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. ΑρχείαΕλληνικήςΙατρικής 2004, 21(4), 354-362.

Kotsopoulos S, Elwood S, Oke L. Parent satisfaction in a child psychiatric service. Can J. Psychiatry, 1989, 34, 530-533.

Larsen DL, Attkinson CC, Hargreaves WA et al. Assessment of client/patient satisfaction: development of a general scale. Evaluation and Program Planning, 1979, 2, 197-207

Loff CD, Trigg LJ, Cassels C. An evaluation of consumer satisfaction in a child psychiatric service: viewpoints of patients and parents. Am. J. Orthopsychiatry, 1987, 57, 132-134.

ΕΙΚΟΝΑ 1

φοτο1

ΕΙΚΟΝΑ 2
φοτο2

ΕΙΚΟΝΑ 3

φοτο3

ΕΙΚΟΝΑ 4

φοτο4

ΕΙΚΟΝΑ 5

φοτο5
ΕΙΚΟΝΑ 6

φοτο6