ΓΕΝΙΚΑ

Υπηρεσίες

Η διεπιστημονική ομάδα απαρτίζεται από παιδοψυχιάτρους, επόπτη λογοθεραπευτή, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς. Όλοι οι  θεραπευτές αξιολογούν και σχεδιάζουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας κάθε παιδιού ανάλογα με τις ανάγκες του και το εφαρμόζουν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Οι θεραπευτές συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες εκπαίδευσης προσωπικού. Επιπλέον, διοργανώνουν συνέδρια-σεμινάρια-ημερίδες με στόχο την εκπαίδευση άλλων επαγγελματιών. Παρουσιάζουν ερευνητικές μελέτες σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και συγγράφουν και δημοσιεύουν εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά. Συμμετέχουν οι ίδιοι σε συνέδρια-σεμινάρια με στόχο την  εκπαίδευσή τους. Επισκέπτονται διάφορους φορείς (σχολεία, παιδιάτρους, υπηρεσίες) με στόχο την αγωγή κοινότητας και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Πραγματοποιούν κατ οίκον επισκέψεις όταν είναι απαραίτητο.