Διοικητικό Προσωπικό

  • Γεράσιμος Τουλιάτος, Διοικητικός Υπεύθυνος, Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
  • Ευθυμία Κουμανιώτη, Οικονομολόγος MBA, Υπεύθυνη Λογιστηρίου