δωρεεσ

Δωρεές

Αγκαλιάστε την προσπάθειά μας

Στηρίξτε και σεις με το δικό σας τρόπο την προσπάθειά μας.
Η οποιαδήποτε συμμετοχή σας μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων μας, όπου περικλείονται σε μια πρόταση :
«Προσέγγιση στη δυσκολία, στο άτομο, στην οικογένεια…»

Μπορείτε να προσφέρεται την οικονομική σας ενίσχυση προς το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με
Δυσκολίες στην Επικοινωνία με τους εξής τρόπους :

Κατάθεση ποσού στο λογαριασμό της ALPHA BANK (Α/Λ : 222002002003270)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με τα στοιχεία σας
προκειμένου να σας δοθεί η σχετική απόδειξη
Με απευθείας επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας στο Μεσολόγγι

Τα χρήματα από τις δωρεές χρησιμοποιούνται εξολοκλήρου για τις εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου Μάνεση, στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Κέντρο Ημέρας και ο Συμβουλευτικός Σταθμός, και για την προμήθεια διδακτικού υλικού και τεστ (γλωσσικά, ψυχολογικά, εργοθεραπείας) τα οποία έχουν υψηλό κόστος.