Εντατική Πρώιμη Παρέμβαση

Εντατική Πρώιμη Παρέμβαση

Η προσπάθεια εντατικής πρώιμης παρέμβασης αποτελεί χαρακτηριστικό του Κέντρου Ημέρας και συντονίζεται, στα μέτρα του δυνατού, με τη γνώση και πρακτική που προκύπτει από τη διεθνή προσπάθεια έρευνας για τον αυτισμό. Συγκεκριμένα οι ατομικές συνεδρίες με το παιδί διαρκούν 2-3 χρόνια και έπονται από συνεδρίες κοινωνικοποίησης σε ομάδες παιδιών με διάρκεια 1 χρόνο ή περισσότερο.