Εποπτεία Φοιτητών

Εποπτείες Φοιτητών

Στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής τους εξάσκηση εκπαιδεύονται φοιτητές από ΤΕΙ Πάτρας, Ιωαννίνων (Ηπείρου), Καλαμάτας. Έχουν  εκπαιδευτεί  μέχρι σήμερα 35 φοιτητές.