Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ο εργοθεραπευτής στο Κέντρο Ημέρας, μέσα από την κλινική παρατήρηση αλλά και τη χρήση ειδικών tests, αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού σε σχέση με την φυσιολογική απόδοση που έχουν παιδιά της ηλικίας του σε όλους τους τομείς της καθημερινότητα τους. Ο εργοθεραπευτής συντάσσει εκθέσεις προόδου και ενημερώνει τη διεπιστημονική ομάδα. Στην συνέχεια δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης βασιζόμενο στις αρχές της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και με  μια μεγάλη ποικιλία στρατηγικών με σκοπό την εκπαίδευση και ανάπτυξη του παιδιού στους παρακάτω τομείς:

  • Αδρή κινητικότητα (απαιτείται για την κινητική ανεξαρτητοποίηση του παιδιού, βοηθά στον καλύτερο συντονισμό χεριών, ποδιών και κορμού).
  • Λεπτή κινητικότητα (σχετίζεται με τη δύναμη και την επιδεξιότητα των χεριών του και αφορά ασκήσεις προγραφής, γραφής, χρήση ψαλιδιού και εργαλείων και χειρισμό μικρών αντικειμένων).
  • Αισθητηριακές δεξιότητες (αφορούν τις δεξιότητες λήψης, επεξεργασίας και οργάνωσης των ερεθισμάτων με στόχο την παραγωγή αντίδρασης).
  • Γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες (όπως η μνήμη, η προσοχή και η οπτική επεξεργασία).
  • Κοινωνικοποίηση (όπως η αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση),.
  • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής – αυτοϋπηρέτηση (όπως ντύσιμο, φαγητό, μπάνιο και υγιεινή σώματος).

Διαγνωστικά εργαλεία

Peabody test 2

DTVP – 2