Θεραπεία Συμπεριφοράς

Θεραπεία συμπεριφοράς :

Με ατομικές συνεδρίες θεραπείας συμπεριφοράς ξεκινά η παρέμβαση ενός παιδιού με ΔΑΦ που εντάσσεται στο πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας.

Στόχοι: η εξοικείωση του παιδιού με το χώρο και τον εμπλεκόμενο θεραπευτή, η δόμηση σχέσης με το θεραπευτή, η ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας, η εξάλειψη-τροποποίηση προβληματικών συμπεριφορών, η εκμάθηση θετικών λειτουργικών συμπεριφορών, η ανάδυση ικανοτήτων μίμησης, η ικανότητα εμπλοκής με παιδαγωγικό υλικό και η καλλιέργεια των γνωστικών του δεξιοτήτων.