Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Θεραπευτικές προσεγγίσεις

Θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση: ΑΒΑ, TEACCH, Touch and Say, PECS, Makaton, Pivotal, SSIP, SCERTS Model, Social Stories, Video Modeling, Floortime, Lidcombe, Pallin PCI, M.O.R.E., Παιγνιοθεραπεία, Art Therapy, Παιδικό Ιχνογράφημα CAT, Αισθητηριακή Ολοκλήρωση SI