Διοικητικό Συμβούλιο

Σωτήρης Κωτσόπουλος –  Πρόεδρος

Μιχάλης Κοτίνης – Αντιπρόεδρος

Αγγελική Κωτσοπούλου – Γραμματέας

Αργυρώ Καλάκη –  Ταμίας

 Βασιλική Μπελέκου- Μέλος