Ομάδα Κοινωνικοποίησης

  • Ομάδα Κοινωνικοποίησης

Το εντατικό πρόγραμμα  παρέμβασης σε ομάδα είναι ένα πρόγραμμα για (2-4) παιδιά με  διάγνωση Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ) ηλικίας 4-6 ετών. Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέμβασης σε ομάδα παρακολουθούν  ατομικές συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης πριν ή μετά το πρόγραμμα. Η ένταξη των παιδιών στο ομαδικό πρόγραμμα γίνεται με την πρόταση του υπεύθυνου θεραπευτή του κάθε παιδιού και μετά από ένα χρόνο ατομικής παρέμβασης. Το επίπεδο λειτουργικότητας του κάθε παιδιού που συμμετέχει στην ομάδα θεωρείται συναφές. Το πρόγραμμα παρέμβασης πραγματοποιείται 2-5 ημέρες την εβδομάδα για 2-5 ώρες την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες πα΄ρεμβασης για το κάθε παιδί.  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δυο θεραπεύτριες, μια ψυχολόγος και μια λογοθεραπεύτρια ή ειδική παιδαγωγός. Οι στόχοι παρέμβασης προκύπτουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τον Αυτισμό του Υπουργείου Παιδείας.Πιο αναλυτικά, οι στόχοι προγράμματος είναι στις προμαθηματικές έννοιες, στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στον οπτικοχωρικό προσανατολισμό, στη χρήση του εξατομεικευμένου ημερήσιου προγράμματος και συστήματος εργασίας, στις δεξιότητες αυτοεξυπηέτησης στην τάξη-κουζίνα-τουαλέτα, στις δεξιότητες στην κοινότητα, στις δεξιότητες στην κοινότητα, στις δεξιότητες θετικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, στις δεξιότητες παιχνιδιού, στις δεξιότητες ομάδας και επικοινωνίας. Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται το TEACCH και οι αρχές της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς. Γίνεται χρήση εξατομικευμένου οπτικοποιημένου προγράμματος για το κάθε παιδί. Έτσι το παιδί γνωρίζει τις δραστηριότητες που θα κάνει και την σειρά τους. Ο χώρος του προγράμματος αποτελείται από τον χώρο των ομαδικών δραστηριοτήτων, τον χώρο της εξατομικευμένης μάθησης, τον χώρο «1-1» όπου η θεραπεύτρια δουλεύει με το παιδί, τον χώρο ηρεμίας, τον χώρο της κουζίνας, της τουαλέτας και τον εξωτερικό χώρο παιχνιδιού.  Πραγματοποιούνται επισκέψεις στην κοινότητα (όπως στον φούρνο, σουπερμαρκετ) για την γενίκευση των εκπαιδευμένων δεξιοτήτων  στην κοινότητα.  Δομημένοι φάκελοι και δραστηριότητες  έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το TEACCH και τους στόχους παρέμβασης. Οι συνεδρίες των παιδιών βιντεοσκοπούνται με την άδεια των γονιών για την καταγραφή της επίδοσης του κάθε παιδιού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παρέμβαση. Πραγματοποιούνται συναντήσεις γονέων για την ενημέρωση για την επίδοση του παιδιού στην ομάδα  με τη χρήση των βιντεοσκοπημένων συνεδριών. Παράλληλα πραγματοποιούνται επισκέψεις στα σπίτια των παιδιών καθώς και στο σχολείο για την παρατήρηση του παιδιού. Τα παιδιά συνήθως  συμμετέχουν στην ομάδα 1-2 χρόνια ανάλογα τις ανάγκες .