Ομάδες Προσωπικού

Διεξαγωγή Ομάδων εκπαίδευσης και εξελιξης  Προσωπικού  

Εβδομαδιαία συνάντηση των εξής Ομάδων

Διεπιστημονικής Ομάδα: για ανάπτυξη μεθόδων θεραπείας και παραγωγή εξειδικευμένου υλικού.

Ομάδες έρευνας: με θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων

Ομάδα Μαθησιακή Ετοιμότητας: Για την ανάπτυξη προγράμματος μαθησιακής ετοιμότητας παιδιών με ΔΑΦ.

Ομάδα Παιχνιδιού: Για την κατασκευή διαγνωστικού και θεραπευτικού προγράμματος παιχνιδιού για παιδιά  με ΔΑΦ

Ομάδα Παρουσίασης Επιστημονικών Άρθρων. Παρουσίαση άρθρων κυρίως ξένης βιβλιογραφίας