Παιδοψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση

Παιδοψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση :

Πρώτη επαφή – Intake

Το αίτημα φθάνει στη γραμματεία είτε τηλεφωνικώς είτε με κατ’ ιδίαν επίσκεψη, σε καθημερινή βάση και στις ώρες λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας (09:00 – 19:00) Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο (09:00-14:00). Η γραμματεία αποσαφηνίζει το αίτημα παραπομπής, συλλέγει και καταγράφει τα απαραίτητα στοιχεία και ενημερώνει σχετικά τον παιδοψυχίατρο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα  ορίζεται ραντεβού. Προτεραιότητα δίνεται πάντα στις προσχολικές ηλικίες στις οποίες κατεξοχήν στοχεύει η παρέμβαση του Κέντρου.

Αρχική εκτίμηση (πιο συνοπτικά)

  1. Το πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται με τον παιδοψυχίατρο ο οποίος συλλέγει και καταχωρεί σε ειδική καρτέλα θεραπευομένου τα στοιχεία του ιστορικού. Συχνά η κλινική παρατήρηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μια συνεδρία για την ολοκλήρωση της διαγνωστικής φάσης. Όλα τα ΙΝΤΑΚΕ παρουσιάζονται στην Διεπιστημονική Ομάδα και ο παιδοψυχίατρος ζητάει τη συνεργασία των άλλων ειδικών, ανάλογα με τα προβλήματα που διαφαίνονται.
  2. Σε περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες στον Λόγο και την Ομιλία το περιστατικό παραπέμπεται στην Επόπτρια/Λογοπεδικό. Η Επόπτρια/Λογοπεδικός προσφέρει 2ο ραντεβού με το παιδί και την οικογένεια για γενική εκτίμηση των δυσκολιών Λόγου και Ομιλίας του παιδιού και αναθέτει το περιστατικό στον κατάλληλο Λογοθεραπευτή.

3. Αφού πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες αξιολογήσεις, ακολουθεί η επεξεργασία των ευρημάτων από την διεπιστημονική ομάδα  και αποφασίζεται  ο καταλληλότερος  τρόπος παρέμβασης.