Παρεμβάσεις για τον αυτισμό

image_pdfimage_print

Αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων στο παιδί με αυτισμό

Κείμενο αναθεωρημένο (2018)

Σωτήρης Ι. Κωτσόπουλος                                                                                                      Παιδοψυχίατρος

Εισαγωγή                                

Η επιστημονική προσπάθεια που διεξάγεται διεθνώς για τη διερεύνηση του αυτισμού και τη βοήθεια στο παιδί με αυτισμό είναι τεράστια και οι σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είναι πλήθος κάθε χρόνο. Παρόλη την προσπάθεια όμως δεν υπάρχουν επί του παρόντος αποτελεσματικές ιατρικές παρεμβάσεις που θα  διόρθωναν την εγκεφαλική δυσλειτουργία που αποτελεί το υπόστρωμα του αυτισμού. Η απουσία εισέτι έγκυρης γνώσης για την αιτιολογία του αυτισμού επιτρέπει την ανάδειξη  πολλών υποθέσεων και παρεμβάσεων, με τεκμηριωμένα αποτελέσματα αλλά κάποτε και αμφιλεγόμενα, που προσφέρουν ελπίδα στο παιδάκι και τους απελπισμένους γονείς του. Καλό είναι να αναρωτηθούμε ποιές έγκυρες ενδείξεις υπάρχουν επί του παρόντος που να πιστοποιούν ότι κάποιες παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές. Στόχος μας λοιπόν εδώ είναι να αναδείξουμε τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που με τεκμηριωμένες ενδείξεις συνοδεύονται από θετικά αποτελέσματα.

Παλιότερα  επικρατούσε η άποψη μεταξύ ειδικών και του κοινού ευρύτερα ότι το παιδί με αυτισμό ‘ήταν χαμένη περίπτωση’, ‘ήταν αθεράπευτο’. Χαρακτηριστικά είναι τα απαισιόδοξα ευρήματα του Gillberg (1991)[1] από τη Σουηδία, χώρα με αναπτυγμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Η μελέτη αυτή εκτίμησε την εξέλιξη 474 ατόμων  με αυτισμό και έδειξε ποικιλία στην έκβαση. Τα περισσότερα άτομα είχαν κακή κοινωνική και ακαδημαϊκή εξέλιξη.  Σε επίπεδο σπουδών κολλεγίου είχε φθάσει μόνον το 8%. Μικρός αριθμός ασκούσε χειρωνακτικές δουλειές. Τουλάχιστον 313 άτομα (66%) παρουσίασαν σοβαρή αναπηρία και ήταν εξαρτημένα δια βίου.

Ανασκόπηση ερευνών                                                                              

Μια νέα εποχή εντούτοις αρχίζει για την αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση  του παιδιού με αυτισμό με μνημειώδη εργασία του Ivar Lovaas που δημοσιεύθηκε στην Journal of Consulting and Clinical  Psychology το 1987[2]. Ο Lovaas έθεσε τότε τις βάσεις της μεθόδου Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis), γνωστή ως ABA, επάνω στην οποία μεταγενέστεροι οικοδόμησαν δικές τους εκδοχές.

Η μέθοδος του Lovaas αποτελεί εξαιρετικά λεπτομερή και συστηματική διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και βασίζεται στις αρχές της ‘συντελεστικής εξαρτημένης μάθησης’ (operant conditioning, Skinner 1974)[3]. Η θεραπεία εφαρμόσθηκε  με εντατικό ρυθμό δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα από εκπαιδευμένους θεραπευτές σε ατομική βάση με διάρκεια 2 χρόνια ή περισσότερο στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα. Στην πρώτη αυτή μελέτη τα αποτελέσματα που ανέφερε ο Lovaas ήταν εντυπωσιακά. Το 47% των παιδιών έφτασαν σε φυσιολογικό νοητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Μεταγενέστεροι μελετητές εντούτοις αμφισβήτησαν αυτά το αποτελέσματα.     

Μετεξέλιξη της μεθόδου Lovaas υπήρξε η Διδασκαλία Καίριων Δεξιοτήτων ( Pivotal Response Treatments, των Robert Koegel and Lynn Koegel, 2006)[4]. Κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής αποτελεί η  επικέντρωση σε καίριες μειονεξίες του παιδιού. Στόχοι του προγράμματος αποτελούν η ανάπτυξη κινήτρων για μάθηση, η επεξεργασία περισσότερο σύνθετων ερεθισμάτων, η αυτοδιαχείριση, η ανεξάρτητη πρωτοβουλία και αλληλεπίδραση.

 

Συγγενική μέθοδος είναι και η Early Start Denver Model for Young Children with Autism που αναπτύχθηκε από τις Sally Rogers και Geraldine Dawson (2010)[5]. Χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι η επικέντρωση της θεραπευτικής προσπάθειας στους χώρους της καθημερινής δραστηριότητας του παιδιού δηλαδή σπίτι και σχολείο με τη σημαντική συμμετοχή της οικογένειας. Και η μέθοδος αυτή απαιτεί καλά εκπαιδευμένους θεραπευτές.   

Προκειμένου να ερευνήσουμε τα αποτελέσματα των συμπεριφοριστικών μεθόδων  ανατρέχουμε σε ανασκοπήσεις περισσότερων μελετών (σε μετα-αναλύσεις)  που αναδεικνύουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή πολλών θεραπευτικών προγραμμάτων.                                           

 

Οι  Rogers & Vismara, 2008[6]  αξιολόγησαν με αυστηρά κριτήρια  22  προγράμματα. Ως κριτήριο επιτυχίας της θεραπευτικής παρέμβασης  θεωρήθηκε η επιτυχής φοίτηση του παιδιού με αυτισμό σε σχολείο με παιδιά τυπικής ανάπτυξης που αποτελεί ένδειξη επαρκούς ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας για το παιδί. Παιδιά 11-12 χρ. που σε μικρότερη ηλικία είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό φοιτούσαν σε κανονική τάξη ή σε τάξη ένταξης αν η διάγνωση ήταν ‘στο φάσμα του αυτισμού’, αν παρουσίαζαν σχετικώς φυσιολογικό  ΔΝ, αν  η θεραπεία άρχισε πριν την ηλικία των 4 χρόνων, αν ήταν εντατική (+25 ώρες την εβδομάδα), είχε διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια, αν υπήρχε συμμετοχή της οικογένειας, αν η μέθοδος ήταν στα πλαίσια της ΑΒΑ, αν οι θεραπευτές ήταν επαρκώς εκπαιδευμένοι και ενεργούσαν με βάση πρωτόκολλο. Οι Helt, Kelley και συνεργάτες (2008)[7] συμπληρώνουν, μετά από εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ότι  3% μέχρι 25% των παιδιών παρουσιάζουν βέλτιστη έκβαση με συμπεριφοριστικές θεραπευτικές παρεμβάσεις αν η έναρξη είναι πρώιμη, αν επικρατεί θετικό συναίσθημα με το παιδί, αν κοινωνικά ερεθίσματα χρησιμοποιούνται ως επιβράβευση-ενίσχυση, αν περιορίζονται  τυχόν διαταρακτικές συμπεριφορές και επιτυγχάνεται σταθεροποίηση των επιπέδων του στρες και της διεγερσιμότητας.

 

Οι Reichow Β & M. Wolery Μ (2009)[8] αξιολόγησαν αποκλειστικά τα αποτελέσματα 14 προγραμμάτων που ακολούθησαν τη μέθοδο Lovaas (ΑΒΑ). Η μελέτη αυτή ανέδειξε παρόμοια αποτελέσματα με τις προηγούμενες αξιολογήσεις αλλά με σημαντικές διευκρινήσεις. Η εντατικότερη θεραπεία (μήνες, ώρες) σχετίσθηκε με μεγαλύτερη αύξηση ΔΝ, αλλά όχι ανάλογη βελτίωση σε άλλα χαρακτηριστικά του αυτισμού. Σημαντική παρατήρηση ήταν επίσης ότι γενικώς τα συμπτώματα του αυτισμού ήταν ηπιότερα σε όλα τα δείγματα παιδιών με το πέρας της παρέμβασης. Οι εποπτεύοντες θεραπευτές είχαν παρακολουθήσει εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Οι θεραπευτές υπήρξαν πολλαπλοί ανά παιδί. Αυτοί αποτελούσαν ανομοιογενή ομάδα και διέφεραν μεταξύ τους σε εκπαίδευση και προσόντα. Επιπλέον παρατηρήσεις: μερικές μελέτες έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό παιδιών (80%+) υποβάλλονταν και σε συμπληρωματικές θεραπείες παράλληλα με τη συμμετοχή τους στην ερευνητική μέθοδο του Lovaas. Πολλά παιδιά δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην παρέμβαση και οι λόγοι δεν είναι προφανείς. Συμπεραίνουν: Η μέθοδος Lovaas πιθανόν δεν ταιριάζει στις ανάγκες όλων των παιδιών με αυτισμό. Η παρέμβαση πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς ώστε αν δεν υπάρχει ανταπόκριση οι θεραπευτικοί στόχοι να τροποποιούνται. Σε νεότερη μετα-ανάλυση πειραματικών προγραμμάτων με εφαρμογή της μεθόδου Early Start Denver Model for Young Children with Autism ο Reichow (2012)[9] ανέφερε πολύ καλά αποτελέσματα κυρίως στον ΔΝ αλλά και στην κοινωνική συμπεριφορά.

 

Μελέτες σε παιδιά με καλή ή και βέλτιστη έκβαση μετά από επιτυχή θεραπευτική παρέμβαση, προκειμένου να ανιχνευθούν τυχόν υπολειμματικές καταστάσεις του αυτισμού, έχουν δείξει ότι μερικά παιδιά εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσκολίες στη γλώσσα (πραγματολογία, σημασιολογία) (Kelley 2006) [10] όπως και ήπιες δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή που συνοδεύονται από προβλήματα στην προσοχή (Orinstein 11).

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των συμπεριφοριστικών θεραπευτικών παρεμβάσεων όπως αναφέρθηκε,  είναι γενικώς θετικά, γεγονός που σημαίνει ότι οι βάσεις της μεθόδου ΑΒΑ είναι έγκυρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πειραματική εφαρμογή των μεθόδων αυτών  γίνεται σε συνθήκες πανεπιστημιακού εργαστηρίου με επιλεγμένα δείγματα περιστατικών και με ομάδα ελέγχου.

 

Το ερώτημα εγείρεται ποιά είναι τα αποτελέσματα από θεραπευτικές παρεμβάσεις εκτός των πειραματικών προγραμμάτων Αμερικανικών πανεπιστημίων. Η αναζήτηση παρατηρήσεων για την αποτελεσματικότητα θεραπευτικών προσπαθειών που γίνονται στην κοινότητας καταλήγει σε περιορισμένα συμπεράσματα. Οι σχετικές μελέτες είναι λίγες και με μειονεκτήματα. Η επιτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στην κοινότητα είναι εξαιρετικά δυσχερής έξω από το οργανωμένο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Εντοπίσθηκαν τέσσερις σχετικές μελέτες μέσω Pub Med και αναφορά θα γίνει συνοπτικά σε κάθε μια από αυτές. Οι μελέτες ανευρίσκονται ως ‘naturalistic’ ή ‘ community studies’.

 

Μια μελέτη, η πλέον εκτεταμένη προέρχεται από τη Σουηδία. Η Elizabeth Fernell σε συνεργασία με μια ομάδα ερευνητών από πανεπιστήμια της Σουηδίας (2011)[12], ερεύνησαν την πρόοδου 198 παιδιών με αυτισμό σε θεραπεία σε υπηρεσίες στην κοινότητα. Η παραπομπή, η αξιολόγηση και η θεραπεία έγιναν σε δυο κέντρα στη Στοκχόλμη (ένα δημόσιο, ένα ιδιωτικό). Έναρξη θεραπείας των παιδιών έγινε σε ηλικία 20-54 μήνες  (1 έτος 8 μήνες και 4 έτη 6 μήνες). Η βασική μέθοδος προσέγγισης ήταν η ΑΒΑ. Επανεκτίμηση (follow up) έγινε με τη συμπλήρωση δυο χρόνων θεραπείας.  Η εκτίμηση της προόδου που έγινε με την κλίμακα Vineland, * ήταν σημαντική και έδειξε βελτίωση στις γνωστικές ικανότητες των παιδιών (ΔΝ).  Το αποτέλεσμα δεν σχετίσθηκε με την συχνότητα των συνεδριών ή την εντατικότατα της θεραπείας. Μετά δυο χρόνων θεραπεία κανένα παιδί δεν ήταν ελεύθερο προβλημάτων αυτισμού.                                                                  * [Vineland κλίμακες : Επικοινωνία, Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής, Κοινωνικές Δεξιότητες]

Στην περιοχή της Μασσαλίας οι Poinso F και συνεργάτες (2013)[13] παρατήρησαν 11 παιδιά με αυτισμό  (μέση ηλικ. έναρξης 3 χρ. 5 μην) και 10 ώρες θεραπείας την εβδομάδα. Εκλεκτική προσέγγιση: (TEACCH, floor time, λογοθεραπεία, αναπτυξιακή θεραπεία, ψυχοθεραπεία). Δυο (2) χρόνια αργότερα έδειξαν αναπτυξιακή πρόοδο κατά μέσο όρο 13.5 μήνες στη κλίμακα Vineland και μείωση της σοβαρότητας του αυτισμού στη κλίμακα CARS.

Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα στη γλώσσα και στις γνωστικές ικανότητες  σε 118 παιδιά με αυτισμό προσχολικής ηλικίας μετά από θεραπευτική παρέμβαση διάρκειας ενός χρόνου που προσφέρθηκε από κοινοτικό πρόγραμμα  σε περιοχή της Nova Scotia του Καναδά (Smith et al. 2015) [14].

Υπάρχει ακόμη μια μελέτη που δεν έχει δημοσιευθεί και προέρχεται από την Ελλάδα, από το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά για Αναπτυξιακές Διαταραχές στο Μεσολόγγι (Kotsopoulos et al 2017)[15]. Πρόκειται για 25 παιδιά με αυτισμό που μετά από πρόγραμμα συστηματικής θεραπείας 2-3 ετών έγιναν δεκτά σε δημοτικά σχολεία της περιοχής κατοικίας τους. Ποια είναι τα συμπεράσματα από τη μελέτη αυτή;  Όλα τα παιδιά παρουσίασαν πρόοδο στα συμπτώματα του αυτισμού σαν αποτέλεσμα της συστηματικής παρέμβασης. Παρόμοια πρόοδο παρουσίασαν επιπλέον και 6 παιδιά που κατευθύνθηκαν σε ειδικά σχολεία πέραν του δείγματος των 25 παιδιών.  Όλα παρουσίασαν βελτίωση στους δείκτες- ερωτηματολόγια CARS και Vineland. Αυτά που φοιτούν σε κανονικά δημοτικά σχολεία παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση και 9 από αυτά εμφάνισαν βέλτιστη έκβαση, δηλαδή απώλεια της διάγνωσης αυτισμού στη δοκιμασία ADOS. Δεκατέσσερα παιδιά (14) από το σύνολο των  25 διατηρούν τη διάγνωση του αυτισμού με ηπιότερα όμως συμπτώματα και κάποια με μαθησιακές δυσκολίες που απαιτούν βοήθεια στην τάξη. Συμπέρασμα, παιδιά με ήπια συμπτώματα αυτισμού μπορούν να φοιτήσουν σε κανονικές τάξεις δημοτικών σχολείων, με κάποια ακαδημαϊκή στήριξη.  

Ερώτημα: ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στα ικανοποιητικά αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης; Σε μια πρώτη φάση: πρώιμη διάγνωση και έναρξη παρέμβασης  –  εντατικό θεραπευτικό πρόγραμμα  –  έμφαση στη θεραπεία συμπεριφοράς ΑΒΑ  –  λογοθεραπεία και εργοθεραπεία ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού  σε συντονισμό μεταξύ τους  – ακολουθείται θεραπευτικό πρωτόκολλο, το ΕΔΑΛΦΑ  –  συμμετοχή των γονέων σε συμβουλευτική με την κοινωνική λειτουργό  –  διαρκής συντονισμός της παρέμβασης για το κάθε παιδί στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας.  Σε μια επόμενη, δεύτερη φάση, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην κοινωνικοποίηση της συμπεριφοράς στα πλαίσια εργασίας σε ομάδα και τέλος προετοιμασία για είσοδο στο δημοτικό σχολειό.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από τις ενδείξεις για τα αποτελέσματα των θεραπευτικών παρεμβάσεων για το παιδί με αυτισμό γίνεται σαφές ότι όλα τα παιδιά στα οποία προσφέρεται ειδική φροντίδα παρουσιάζουν βελτίωση άλλα λιγότερο άλλα περισσότερο υπό προϋποθέσεις,. Ποιες προϋποθέσεις; Αυτές εξαρτώνται, πρώτον, από τα χαρακτηριστικά του αυτισμού στο παιδί που μπορούν να δώσουν τη  δυνατότητα για καλύτερη πρόγνωση  και δεύτερον από τα χαρακτηριστικά της παρέμβασης που σχετίζεται με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα;

Η πρόγνωση είναι καλύτερη  αν το παιδί δεν παρουσιάζει άλλα οργανικά προβλήματα από τον εγκέφαλο ή κάποιο γενικευμένο σύνδρομο όταν γίνεται η διάγνωση. Επίσης η πρόγνωση βελτιώνεται  αργότερα αν η νοημοσύνη προσεγγίζει τα φυσιολογικά πλαίσια. Η πρώιμη διάγνωση και έναρξη της παρέμβασης πριν το δεύτερο χρόνο της ηλικίας αποτελεί  σημαντικό παράγοντα καλής πρόγνωσης.  Η βαρύτητα των συμπτωμάτων του αυτισμού όταν γίνεται η διάγνωση της διαταραχής σε μικρή ηλικία δεν σημαίνει ότι ο αυτισμός στο παιδί αυτό θα εμφανίζεται με σοβαρότητα και στην λοιπή παιδική ηλικία. Τα σοβαρά συμπτώματα αρχικά μπορεί να υποχωρήσουν σύντομα με πρώιμη εντατική παρέμβαση. Η πρόγνωση γίνεται καλύτερη αν το παιδί δεν παρουσιάζει συμπτώματα διαταραχής του συναισθήματος (άγχος, κατάθλιψη, απορύθμιση) ή και πρόσθετα αναπτυξιακά προβλήματα π.χ. ΔΕΠΥ, σοβαρές κινητικές δυσκολίες.

Χαρακτηριστικά της παρέμβασης για καλύτερα αποτελέσματα αποτελούν η πρώιμη παραπομπή και αξιολόγηση που είναι συνέπεια της ενημέρωση του κοινού για την έγκαιρη αναγνώριση αναπτυξιακών προβλημάτων στο παιδί.  Και ας επαναληφθεί, η διάγνωση και έναρξη της παρέμβασης πρέπει να γίνεται πριν τα 2 χρόνια γιατί τότε η πρόγνωση είναι καλύτερη. Η παρέμβαση πρέπει να είναι εντατική με τουλάχιστον 25 ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα και η διάρκεια 2 χρόνια ή περισσότερο.

Η επιτυχής αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού με αυτισμό μπορεί να επιτευχθεί σε ειδικά κέντρα φροντίδας με παρέμβαση που προσφέρεται συντονισμένα από διεπιστημονική ομάδα η οποία πρέπει να μιμείται όσο είναι δυνατόν περισσότερο τα πειραματικά προγράμματα από τα οποία έχουν προκύψει τα καλύτερα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Στο κέντρο για το παιδί με αυτισμό πρέπει να  προσφέρεται φροντίδα διαχρονικά  από την πρώτη παιδική ηλικία που είναι η πλέον κρίσιμη και να επεκτείνεται και στα χρόνια της φοίτησης στο σχολείο. Οι θεραπευτικοί στόχοι πρέπει να καθορίζονται από πρωτόκολλο (π.χ. ΕΔΑΛΦΑ) και να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του παιδιού.

Η συμμετοχή της οικογένειας είναι απαραίτητη στη θεραπευτική προσπάθεια. Πολλά προγράμματα θεωρούν την φροντίδα που παρέχει η οικογένεια ως χρόνο θεραπείας. Υπάρχουν και ειδικά προγράμματα για εκπαίδευση της οικογένειας που εφαρμόζονται με επιτυχία και εδώ στην Ελλάδα όπως το Cygnet.

Οι σύγχρονες μέθοδοι παρέμβασης απαιτούν προσωπικό καλά εκπαιδευμένο που ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο στον τομέα ευθύνης του  καθενός και που έχει επενδύσει σημαντικό ενδιαφέρον στην εργασία με το παιδί με αυτισμό. Η εποπτεία επίσης είναι απαραίτητη και μπορεί να γίνεται στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας.

Το κόστος για την παρέμβαση πρέπει να καλύπτεται από ασφαλιστικό ταμείο και την πολιτεία.

Συμπερασματικά είναι εμφανές ότι θετικές προοπτικές υπάρχουν για το παιδί με αυτισμό υπό προϋποθέσεις που πρωταρχικά αφορούν τον κόσμο των ενηλίκων  που φροντίζουν το παιδί αυτό, τους γονείς, τους συλλόγους και την πολιτεία που έχει την ευθύνη για τη γενικότερη μέριμνα για το παιδί. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν τι μπορούμε να προφέρουμε στο παιδί με αυτισμό. Πώς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του.

Συμπληρωματικές θεραπείες      

Φαρμακοθεραπεία

Μια γενική διαπίστωση. Δεν υπάρχει σήμερα φαρμακευτική θεραπεία των πυρηνικών συμπτωμάτων του αυτισμού. Χρήση φαρμάκων  ενδείκνυται για τον έλεγχο διαταρακτικών συμπεριφορών παιδιού με ΔΑΦ ή κάποιας άλλης διαταραχής που συνυπάρχει π.χ. ΔΕΠΥ.  Risperidone & Aripiprazole  έχουν έγκριση από την Αμερικανική υπηρεσία Food and Drug Administration.

Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Αφορά θεραπείες με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην οργάνωση και ολοκλήρωση του αισθητηριακού συστήματος που περιλαμβάνει λειτουργίες των συστημάτων:  αιθουσαίου, ιδιοδεκτικού (κιναισθητικού), απτικού. Τουλάχιστον μια RCT(randomized controlled trial) μελέτης εργοθεραπείας σε παιδιά με ΔΑΦ έδειξε θετικά αποτελέσματα σε εκτίμηση κοινωνικής συμπεριφοράς (Schaaf et al. 2014)[16].

DIR/Froortime S. Greenspan and S. Wieder [17] [Παιχνίδι στο πάτωμα]

[Developmental Individual –difference, Relationship based model]

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία στο παιδί να βιώσει ευχάριστα συναισθήματα μέσα από την αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό περιβάλλον χτίζοντας πάνω στα ενδιαφέροντά του. Η αλληλεπίδραση αυτή οδηγεί σε  συναισθηματικά λειτουργική συμπεριφορά, η οποία με την σειρά της οδηγεί σε λειτουργική επικοινωνία, αίσθηση του εαυτού, συμβολική ικανότητα και ανώτερες γνωστικές διεργασίες.[ Όπως παρατηρεί η Κατερίνα Μάσχα για τη ΝΟΕSI.gr.]

Έχει δοκιμασθεί κυρίως ως εκπαίδευση  γονέων για την πραγματοποίηση του παιχνιδιού στο σπίτι. Οι ελάχιστες μελέτες που απαντώνται στη βιβλιογραφία αναφέρουν βελτίωση στη επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα. Μια τελευταία μελέτη από την Liao et al (2015) [18] σε 11 παιδιά ανέφερε βελτίωση στη λειτουργία του συναισθήματος, την επικοινωνία και στις ικανότητες του καθημερινού βίου. Εντούτοις δεν υπάρχουν randomized controlled trials που να δείχνουν το βαθμό επιτυχίας της μεθόδου αυτής.

Θεραπείες χωρίς εισέτι επαρκή τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας

Θεραπεία με βλαστοκύτταρα (stem sells)

Πειραματικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα βρίσκονται στα αρχικά στάδια μελέτης με ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Dawson , 2017) [19] .

Κρανιακή επαναλαμβανόμενη μαγνητική ακτινοβολία (rTMS)                                         Αρχικά στάδια μελετών (Enticott et al (2014)[20]

Ιππασία                                                                                                                       Η ιππασία για παιδιά και εφήβους με αυτισμό παρουσιάζει ικανή διάδοση τον τελευταίο καιρό. Μελέτη σε 21 παιδιά με ΔΑΦ έδειξε ότι η ιππασία αύξησε σημαντικά την κοινωνική αμοιβαιότητα, την αισθητηριακή επεξεργασία και γενικότερα συνέβαλε στην βελτίωση των συμπτωμάτων του αυτισμού τουλάχιστον βραχυχρόνια (Ward et al.2013)[21]. Αποτελέσματα από ελεγχόμενη μελέτη (ομάδα ελέγχου) με συμμετοχή συνολικά 127 παιδιών και εφήβων 6-16 ετών έδειξαν, μετά την ολοκλήρωση της θεραπευτικής ιππασίας, μείωση της ευερεθιστότητας και υπερκινητικότητας, αύξηση στη κοινωνική ανταπόκριση και βελτίωση στην ομιλία (αύξηση αριθμού λέξεων) (Gabriels et al 2015)[22].

Κατοικίδιο ζώο                                                                                                                                     Η τυχόν ωφέλεια από την ύπαρξη ενός σκύλου στο σπίτι βοηθού του παιδιού με αυτισμό δεν έχει τεκμηριωθεί από την έρευνα. Εντούτοις μια μελέτη έδειξε ότι  η ύπαρξη του σκύλου μειώνει το στρες του γονέα φροντιστή του παιδιού (Wright et al 2015)[23]. Τα προβλήματα και τις δυσκολίες στη διερεύνηση του αποτελέσματος της παρουσίας του σκύλου στο παιδί με αυτισμό συνοψίζονται από ομάδα ερευνητών (Hall et al 2016)[24].        

Μουσικοθεραπεία                                                                                                                      Πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η μουσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του παιδιού με αυτισμό στη κοινωνική συναλλαγή, τη λεκτική επικοινωνία την κοινωνικο-συναισθηματική αμοιβαιότητα, και να συμβάλει στη βελτίωση της  σχέσης με τους γονείς (Geretssegger et al 2014) [25]                                                                                                             

Θεραπείες χωρίς τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας

Θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο

Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο αφορά συγκεκριμένες σωματικές παθήσειςΑνασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας από ερευνητές της έγκυρης Cochrane Database Systems Review το 2016 [26] έδειξε πως δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο έχει θετικά αποτελέσματα στα πυρηνικά ελλείμματα-συμπτώματα του αυτισμού.

Κρυοθεραπεία

Η θεραπεία αυτή συνίσταται στο πακετάρισμα σε υγρά κρύα σεντόνια από το ψυγείο του παιδιού με σοβαρής μορφής αυτισμό που αυτοτραυματίζεται και του ‘ψυχωσικού’ παιδιού. Η θεραπεία αυτή αποτέλεσε έμπνευση του ψυχαναλυτή Pierre Delion [27] που υποστήριξε ότι αυτή ενισχύει την αίσθηση των ορίων του σώματος του παιδιού. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι με τη θεραπεία αυτή η αυτοτραυματική συμπεριφορά εξαφανίζεται. Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν την αποτελεσματικότητα της κρυοθεραπείας.

Βελονοθεραπεία (acupuncture)                                                                                              Δεν υπάρχουν ενδείξεις αποτελεσματικότητας.

Βιβλιογραφία

 1. Gillberg C (1991) Outcome in autism and autistic-like conditions. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 30, 375-382
 2. Lovaas I (1987) Journal of Consulting and Clinical Psychology το & Teaching Individuals with Developmental Delays. Basic Intervention Techniques. Pro-ed, Austin Texas, 2003
 3. Skinner BF(1974) About Behaviorism. Knopf Doubleday Publ.
 4. Koegel R & Koegel L (2005) Pivotal Response Treatments for Autism. Baltimore, Paul Brookes Pub.
 5. Rogers SJ, Dawson G, (2010) Early Start Denver Model for Young children with Autism. The Guilford Press, New York.
 6. Rogers SJ & Vismara LA (2008), Evidence-based comprehensive treatments for early autism. J Clin Child Adolesc Psychol, 37, 8-3
 7. Helt M, Kelley E, et al. (2008) Can children with autism recover? If so, how? Neuropsychology Review, 18, 339-366
 8. Reichow & M. Wolery (2009) Comprehensive synthesis of early intensive behavioral interventions for young children with autism based on the UCLA young autism project model. J Autism Dev Disord, 39, 23-41
 9. Reichow (2012) Overview of meta-analyses on early intensive behavioral intervention for young children with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord, 42, 512-20.
 10. Kelley E, et al. (2006) Residual language deficits in optimal outcome children with history of autism. J. Aut. Dev. Dis.36, 807-828
 11. Orinstein AJ et al.(2015) Social function and communication in optimal outcome children and adolescents with an autism history on structured test measures. J.Aut. Dev. Dis. 45, 2443-63
 12. Fernell et al.( 2011) Early intervention in 208 Swedish preschoolers with autism spectrum disorder. A prospective naturalistic study. Res.Dev.Disbil.32, 2092-101
 13. Poinso F, Dubois B, Chatel C et al Prospective assessment of children with pervasive developmental disorder after 2 years of day-hospital treatment]. [In French].Arch Jan 20 (1), 17-25
 14. Smith, I.M., Flanagan, H.E., Garon, N., Bryson, S.E. (2015) Effectiveness of community-based early intervention based on Pivotal Response Treatment. Journal of Autism and Developmental Disorders 45, 1858-2872.
 15. Kotsopoulos S, Florou I, Georgiou A, Gyftogianni M, Kotsopoulou A, Papadaki E (2017) Systematic intervention for children with Autism Spectrum Disorder and integration in regular school classes: A naturalistic study.(subm. for publication)
 16. Schaaf RC, Benevides T, Mailloux Z, Faller P, et al (2014) An integration foor sensory difficulties in  children with autism: A randomized trial. J Aut.Dev Disord. 44(7), 1493-506
 17. Greenspan S &. Wieder. DIR/Floortime. Κ. Μάσχα, διαδίκτυο.
 18. Liao Sk et al. (2014) Home-based DIR/Floortime intervention program for preschool children with ASD: Preliminary findings. Phys Occup Ther Pediat, 34,356-367
 19. Cochrane Database Systems Review (2016) Hyperbaric oxygen therapy for people with autism spectrum disorder (ASD).
 20. Enticott PG Fitzgibbon BM, Kennedy HA, Arnold SL, Elliot D, Peachey A, Zangen A, Fitzgerald PB.(2014) A double-blind, randomized trial of deep repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for autism spectrum disorder. Brain Stimul. 7(2):206-11.
 21. Ward SC, Whalon K, Rusnak K, Wendell K, Paschall N.(2013). The association between therapeutic horseback riding and the social communication and sensory reactions of children with autism. J.Autism Dev Disord 43, 2190-2198
 22. Gabriels RL, Pan Z, Dechant B, Agnew JA, Brim N, Mesibov G (2015 Randomized Controlled Trial of Therapeutic Horseback Riding in Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 54, 541-9.
 23. Wright HF1, Hall S, Hames A, Hardiman J, Mills R; PAWS Team, Mills DS.            Α Pet Dog Significantly Reduces Stress of Primary Carers for Children with Autism Spectrum Disorder: A Prospective Case Control Study. J Autism Dev Disord. 2015 Aug;45(8):2531-40
 24. Hall SS, Wright HF, Mills DS. What Factors Are Associated with Positive Effects of Dog Ownership in Families with Children with Autism Spectrum Disorder? The Development of the Lincoln Autism Pet Dog Impact Scale. PLoS One. 2016 Feb 19;11(2):e0149736.
 25. Geretsegger M, Elefant C, Mössler KA, Golg C. (2014) Music therapy for people with autism spectrum disorder.Cochrane Database Syst. Rev. June 17, (6) CD004361
 26. Spinney L Therapy for autistic children causes outcry in France (2007) The Lancet, 370, 645-646
 27. Dawson G et al. (2017) Analogous cord blood transfusion is safe and feasible in young children with ASD: Results of a single-centre phase I open label trial. Stem Cells Trans. Med. 6, 1332-1339

 

 

.

14 Smith, I.M., Flanagan, H.E., Garon, N., Bryson, S.E. (2015) Effectiveness of community-based early intervention based on Pivotal Response Treatment. Journal of Autism and Developmental Disorders 45, 1858-2872.