ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες Γενικές

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 στο Μεσολόγγι και φιλοδοξεί να αποτελέσει βοήθημα και πηγή άντλησης έγκυρων πληροφοριών και ενημέρωσης για ό, τι αφορά άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2004 στα πλαίσια του προγράμματος Ψυχαργώς β’ φάση : 2002-2006. Αρχικά το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 25%. Από τον Ιανουάριο του 2006 χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Κέντρο Ημέρας εδρεύει στο Μεσολόγγι και είναι το μοναδικό στο είδος του στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Το Κέντρο προσφέρει ολοκληρωμένη αξιολόγηση και εντατική θεραπευτική αγωγή σε παιδιά νηπιακής και προσχολικής ηλικίας με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και ειδική γλωσσική διαταραχή (καθυστέρηση στην ανάπτυξη λόγου και ομιλίας).

Πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η πρόληψη ψυχοκοινωνικής αναπηρίας σε παιδιά, που αν αφεθούν χωρίς εξειδικευμένη εντατική θεραπεία σε μικρή ηλικία πολύ πιθανόν να παρουσιάσουν αναπηρία και να παραμείνουν δια βίου κοινωνικώς εξαρτημένα (π.χ. αυτισμός), ή να παρουσιάσουν ακαδημαϊκή αποτυχία με συνέπεια την κοινωνική περιθωριοποίηση (π.χ. ειδική γλωσσική διαταραχή). Κατά τις ενδείξεις η πρώιμη εντατική παρέμβαση βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες για περιορισμό της ψυχοκοινωνικής αναπηρίας στα παιδιά αυτά.

Για την αξιολόγηση και τις θεραπευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιείται μια σημαντική συλλογή εργαλείων και παιδαγωγικού υλικού. Το πρόγραμμα βασίζεται σε γνωστικές, συμπεριφοριστικές και ανθρωπιστικές αρχές, εμπλουτίζεται δε συνεχώς ανάλογα με τη νέα γνώση που τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αποκτούν σαν συνέπεια της συνεχούς εκπαιδευτικής προσπάθειας μέσα και έξω από το Κέντρο.

Η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποιεί επίσης δραστηριότητες αγωγής κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών οι οποίες περιλαμβάνουν προσωπικές επαφές με παιδιάτρους, νηπιαγωγούς παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, συμπόσια για γονείς και εκπαιδευτικούς, δημοσιεύσεις άρθρων στον τοπικό τύπο.

Ευελπιστούμε να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σχολεία, άτομα, ομάδες και οργανώσεις. Σε όλους εκείνους που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες  παιδιών με ειδικές δυσκολίες και αναπηρίες.