Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Ο κοινωνικός λειτουργός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ οικογένειας, σχολείου και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών. Συνεργάζεται συστηματικά και προγραμματισμένα με τις οικογένειες των παιδιών του Κέντρου Ημέρας επιδιώκοντας τη θετική στάση της οικογένειας στις δυσκολίες του παιδιού και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών ο κοινωνικός λειτουργός χρησιμοποιεί και τις 3 μεθόδους κοινωνικής εργασίας με άτομα, ομάδες και κοινότητα


Εργασία με Οικογένεια                                   

  • Λήψη οικογενειακού / κοινωνικού ιστορικού. Με τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού διερευνώνται η πορεία του παιδιού στα διάφορα στάδια ανάπτυξης , η οικογενειακή κατάσταση και το οικογενειακό περιβάλλον.
  • Συμβουλευτική με γονείς. Πραγματοποιούνται με τις οικογένειες συναντήσεις συμβουλευτικού/ υποστηρικτικού χαρακτήρα για την ενημέρωση και την αποδοχή των δυσκολιών του παιδιού τους. Όταν κρίνεται αναγκαίο από τη Διεπιστημονική Ομάδα γίνονται επισκέψεις κατ’ οίκον. Απώτερο  σκοπό αποτελεί η καθοδήγηση(σε θέματα χειρισμού συμπεριφοράς, δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, δόμησης χώρου) και η εκπαίδευση των γονέων προκείμενου να διαδραματίσουν ρόλο «συνθεραπευτή». Η κοινωνική λειτουργός συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και Κ.Η.

Ομάδες

  1. Συμμετοχή στις συναντήσεις γονέων – θεραπευτών για την ανασκόπηση προόδου των παιδιών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Κ.Η.
  2. Οργάνωση και συμμετοχή στις ομάδες γονέων παιδιών με αυτισμό. Υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών των παραπάνω συναντήσεων.

 

 

  • Κοινότητα

 

  1. Συμμετοχή στην οργάνωση των κοινωνικών εκδηλώσεων του Κ.Η. σε συνεργασία με τη διοίκηση / γραμματεία.
  2. Οργάνωση και συμμετοχή στην Αγωγή Κοινότητας σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, κατόπιν απόφασης της Δ.Ο.
  3. Επικοινωνία και συνεργασία με άλλα πλαίσια, φορείς και πρόσωπα που εμπλέκονται στη καθημερινότητα του παιδιού.