Τouch And Say

Χρήση της μεθόδου «Touch and Say»

Η μέθοδος Phoneme Touch and Say” (‘Άγγιξε και Πες’) δημιουργήθηκε από την Jill Hicks-Λογοπαθολόγο στον Καναδά και μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα Ελληνικά από την Δρ. Κωτσοπούλου Αγγελική- Λογοπαθολόγο, η οποία και έχει την αποκλειστικότητα της διδαχής της μεθόδου στην Ελλάδα. Η μέθοδος είναι ένα σύστημα χειρονομιών που η κάθε μια αντιπροσωπεύει ένα φώνημα. Το κάθε φώνημα έχει μια συγκεκριμένη χειρονομία που βασίζεται στον τρόπο, τόπο και ηχηρότητα του φωνήματος. Οι χειρονομίες παρουσιάζουν την οπτική, απτική και κιναισθητική αναπαράσταση κάθε φωνήματος και ενισχύουν σημαντικά την μνήμη εργασίας ενεργοποιώντας τον οπτικοχωρικό συνδυασμό και το φωνολογικό κύκλωμα. Επηρεάζουν επίσης και την ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών. Χρησιμοποιείται με επιτυχία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής στην προσχολική και σχολική ηλικία. Η μέθοδοςPhoneme Touch and Say έχει χρησιμοποιηθεί στο Κέντρο Ημέρας για 7 χρόνια. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά με σοβαρή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, σε παιδιά με Δυσπραξία, και σε παιδιά με Μαθησιακές Διαταραχές κυρίως Δυσλεξία. Η μέθοδος έχει παρουσιαστεί σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.