Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες-Ομάδα Κοινωνικών & Συναισθηματικών Δεξιοτήτων

  • Ομάδα Κοινωνικών & Συναισθηματικών Δεξιοτήτων

Στόχος αυτής της ομάδας είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας, δεξιοτήτων παιχνιδιού και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Η ομάδα αποτελείται από μικρό αριθμό παιδιών, προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, που παρουσιάζουν Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (υψηλής λειτουργικότητας) ή σοβαρή καθυστέρηση στο λόγο και την ομιλία. Η ομάδα διεξάγεται από 2 τουλάχιστον θεραπευτές όπως ψυχολόγο, κοινωνικό επιστήμονα, λογοθεραπευτή.