Ψυχολογική αξιολόγηση

Ψυχολογική αξιολόγηση

Ο ψυχολόγος στο Κέντρο Ημέρας πραγματοποιεί αξιολογήσεις περιστατικών με τη χορήγηση ψυχομετρικών τεστ, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων και την κλινική παρατήρηση. Συντάσσει εκθέσεις για τα αποτελέσματα αυτών και τις προτάσεις και ενημερώνει τη διεπιστημονική ομάδα. Έχει ενεργό ρόλο στην πρώιμη παρέμβαση:

 • Πραγματοποιεί ατομικές συνεδρίες θεραπείας συμπεριφοράς σε παιδιά με ΔΑΦ, αμέσως μετά τη διάγνωση
 • Πραγματοποιεί Ομάδα Κοινωνικοποίησης: εντατικό πρόγραμμα παρέμβασης σε ομάδα παιδιών με ΔΑΦ ηλικίας 3-5 ετών.
 • Πραγματοποιεί ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Συναισθηματικής Αγωγής, σε συνεργασία και με θεραπευτές άλλης ειδικότητας.
 • Πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων.
 • Πραγματοποιεί ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους (π.χ. περιστατικά με επιλεκτική αλαλία, τραυλισμό, αγχώδεις διαταραχές, παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας σχολικής ηλικίας).

Τεστ

 1. Δοκιμασίες Νοημοσύνης:
 • Η κλίμακα Wechsler Intelligence Scale for Children –Third Edition (WISC III) για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.
 • Η κλίμακα Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) για παιδιά ηλικίας 3-7 ετών.
 • Η δοκιμασία Raven’s Progressive Matrices
 1. Διαγνωστικές δοκιμασίες για την αξιολόγηση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος:
 • Η Vineland Adaptive Behavior Scales που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του ατόμου στην καθημερινή ζωή, σε διαφορετικούς τομείς.
 • Η κλίμακα Childhood Autism Rating Scale (CARS) που παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη και τη σοβαρότητα της διαταραχής.
 • The Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) που είναι ένα ανιχνευτικό εργαλείο για παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας 16-30 μηνών.
 1. Mullen Scales of Early Learning
 2. Εργαλείο Ανίχνευσης της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 3. Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ-Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς και γονείς (Κλίμακα ADHD-IV των Du Paul και συν.).
 4. Ερωτηματολόγια T. ACHENBACH για γονείς, δασκάλους και εφήβους (εκτίμηση των προβλημάτων συμπεριφοράς και του συναισθήματος).

Γενικές Αξιολογήσεις

ADOS

ADI-R

ΕΔΑΛΦΑ